Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyet’nin kurucusudur. Cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne kadar izlenen yol, Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde olmuştur. Bu nedenle de Atatürk’ün öğretileri bir hayli önem teşkil ediyor. Bu noktada da öğretileri merak eden kişiler internette Atatürk sözleri araması yaptırıyor. Çıkan sonuçlara paralel olarak öğretileri benimseyen kişiler, hayata bakış açısını değiştiriyor. Atatürk’ün öğretilerini, sözler üzerinden daha iyi anlayabilmeniz için sizler için alt başlıklar hazırladık. Bu alt başlıklar; Mustafa Kemal Atatürk sözleri, Atatürk’ün kadınlar ile ilgili söylediği sözler, Cumhuriyet ile ilgili sözler, Atatürk’ün sanat ile ilgili söylediği sözler ve son olarak Atatürk’ün vefatı ile ilgili olan; 10 Kasım sözleri.

Bu başlıklar çerçevesinde Atatürk’ün sözleri doğrultusunda, öğretileri öğrenip, benimsemeye çalışacaksınız. Bu sayede de daha aydın, bilinçli bir kişilik olarak yaşantınıza devam edebileceksiniz. Atamızın sözlerine geçmeden birkaç değerlendirmede bulunacağız. Dilerseniz konu başlığımıza geçelim.

Mustafa Kemal Atatürk Sözleri

Mustafa Kemal Atatürk sözleri, günlük hayatta bize yol gösterici özelliğe sahiptir. Eğer bizler bu sözleri, içselleştirebilirsek ve kendi içimizde muhakemesini yapabilirsek birçok olumlu değişiklik yaşayabiliriz.
Atatürk’ün sözlerini iyi anlayabilmemiz için öncelikli olarak ortaya koyduğu inkılapları iyi bir şekilde öğrenmeliyiz. Çünkü Atatürk, yol gösterici olarak bizlere inkılaplarını sunmuştur. Bu bağlamda da inkılapları anlayıp, ardından sözlere geçiş yapmalıyız. Atatürk sözleri her konuyu kapsama özelliğine sahiptir. Örneğin; cumhuriyet, kadın, ekonomi, spor, siyaset. Bu nedenle sözlerinden, bir şeyleri kendimizde bulmamız muhtemeldir. Dilerseniz, bu konu başlıklarından ‘ kadın ‘ konusuna geçelim ve Atatürk’ün kadınlar ile ilgili düşüncelerine değinelim.

Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Söylediği Sözler

Atatürk’ün kadınlar ile ilgili söylediği sözler, Türkiye dışında dünyada da büyük bir iz bırakmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, kadınlara değer veren bir liderdi. Bu yüzden kadınların çalışma hayatında yeri olmasını ve normal hayatta daha etkin bir rol oynamalarını istiyordu. Bunun dışında da bilindiği üzere Atatürk, kadınlara seçme ve seçilme hakkını, Avrupa’dan daha önce vermiştir. İşte bu da Atatürk’ün kadına verdiği değerin en büyük göstergelerinden biridir. Tabi ki kadınlara verilen bu değer Atatürk’ün sözlerine de yansımıştı. Atatürk kadınlar ile ilgili birçok söz söylemiştir. Bu sözler çerçevesinde de kadınlar, Atatürk’ün görüşlerini daha hızlı bir şekilde benimsemişlerdir. Bu nedenle de Atatürk sözleri genellik genç ve aydın kadınlarımız tarafından sıkça kullanılmaktadır. Dilerseniz Atatürk’ün gençler haricinde kadınlara da emanet ettiği Cumhuriyet ile ilgili sözlere geçelim.

Atatürk’ün Cumhuriyet İle İlgili Söylediği Sözler

Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyeti kurduktan sonra, cumhuriyetin bizlere kazandırdıkları hakkında ve cumhuriyetin önemi hakkında bir takım söylemlerde bulunmuştu. Bizlerde bu çerçeve Atatürk’ün cumhuriyet ile ilgili söylediği sözler konusuna değineceğiz. Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra birçok rejim fikri hakkında görüşmeler ve istişareler yapıldı. Bunun sonucunda da Türk milletine en uygun rejimin cumhuriyet olduğu fikri uygun görüldü. O günden sonra Türkler’in kaderi cumhuriyet oldu. Cumhuriyet, demokrasiyi, bireyi ön plana çıkaran yönetim biçimi olduğu için Türkler tarafından da kabul gördü. Bu kabul görme, Atatürk sözleri çerçevesinde de gün geçtikçe artıyor. Ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyete ne kadar değer verdiğini söylediği söylerden anlaşılabilir. Dilerseniz, son olarak Atatürk’ün sanatçılar ile ilgili söylemlerine göz atalım.

Atatürk’ün Sanatçılar İle İlgili Söylediği Sözler

Atatürk’ün sanatçılar ile ilgili söylediği sözler dışında da sanatçıya değer verdiğini görüyoruz. Atatürk’ün katıldığı sanat organizasyonları, sanatçılara verdiği bazı küçük teşvikler ve sanatçılara karşı düşünceleri de sanatçılara değer verdiğini gösterir nitelikte. Bu nedenle sadece Atatürk sözleri çerçevesinde çıkarımlarda bulunmamalıyız. Aynı zamanda Atatürk’ün hayatını bilirsek kazanabileceğimiz öğreti daha da fazla olabilir.