Erkekler ve kadınlar yaratıldıkları ilk zamanlardan bu yana farklı olmaya mahkumdurlar. Genel olarak, ezelden bu yana kadınlar ve erkekler arasındaki farklılıklar herkesin bildiği ve karşılaştığı klasik durumlardır.

Erkekler Ne Tür Kadınları Beğenir ?

Erkeklerin nasıl kadınlardan hoşlandığını az çok hepimiz biliriz. Fakat bunları kabul edip uygulamak yerine kadınlar da erkeklerden hoşlandıkları özelliklerin uygulanmasını beklerler. Bu şekilde süregelen bekleyiş iki cinsiyet arasındaki genel uyuşmazlığın tek nedenidir. Erkekler hayata daha yüzeysel bakarlar.

Bu nedenle tıpkı kendileri gibi çok fazla irdelemeyen, derinlere inmeyen ve basit yaşayan kadınları tercih ederler. Her ne kadar kendilerine uymayan kadınlara aşık olsalar da ilerleyen zamanlarda evlilik sürecine girildiğinde sadece aşkın bir ilişkiyi yürütmeye yetmeyeceğini kısa zamanda anlamaktadırlar.

Bu nedenle sevdikleri kadınlardan beklenti duymaya başlarlar. Kadınlar, evliliklerinde ya da ilişkilerinde yaptıkları tüm artıları erkeklere yükleyerek kendi isteklerinin de yerine gelmesini beklerler.

Fakat erkekler, bu artıları aslında talep etmediklerinden, kendilerinden beklenilen davranışları yapmak zorunda kalmalarını bir türlü anlayamazlar. Hepimizin bildiği üzere ilgi açlığını da en çok kadınlar yaşar ve bu açlığı kolay kolay gideremezler.

Aynı şekilde de erkekler cinsel anlamda bu açlığı yaşarlar ve bu doygunluğa ulaşmak için aşmaları gereken bir çok engel vardır. İlgi, şefkat, güzel söz, hediye vs. gibi. Erkekler, basit ve tekdüze yaşamayı sever. Bu konuşmayı çok sevmediklerinden değil, olayları irdelemeden kısa yoldan halletme isteklerinden gelir. Kadınların çok yönlü olmalarının nedenlerinden biri de erkeklere oranlara zeka düzeylerinin daha ileri olmasından kaynaklanır. Bu anneliğin doğal bir sonucudur elbette.

Bu nedenle erkekler, çoğu zaman neşeli, zoraki davranmayan, artılarını kendilerine yüklemeyen, istemedikleri halde eşlerinin yaptığı şeylerin karşılığını vermek zorunda bırakmayan, serbest zaman hakkı tanıyan, çok fazla sorgulamayan, hayatını çocuk ve ev arasına sıkıştırmayan, orta yolu bulmaya çalışan ve her durumda güçlü kalmayı başaran kadınları bir ömür boyu sever ve sayarlar.

Tabi buna karşılık olarak bir de kadınların sevdiği erkeklerin özelliklerini sıralamak gerekir ama onun için ciltlerce kitap yazmak bile yeterli olmayacaktır.