Yılda 1 ay izni bulunan ve erlerin bir üstü; uzman erbaşların ise bir astı olan Sözleşmeli Er, askerî rütbedir. Sözleşmeli erbaşlarla aynı kıyafeti taşıyan ve 1 aylık iznin dışında 15 günlük mazeret izni de bulunan sözleşmeli erlerin üzerinde rütbeye dair herhangi bir işaret bulunmayarak ihtiyaçları (yatak ve yemekhane) devlet tarafından görülür. Yalnızca belirli bir süre için silah altındadırlar. Sözleşmeli erlerin yıllık izni bulunsa da sözleşmeli er adaylarının yıllık izin hakkı yok.

Sözleşmeli erlerin aylık maaşları görev yeri ve operasyon sayısına göre değişiyor. Batıda görev yapan sözleşmeli erler ayda yaklaşık 3.750 lira maaşa sahipken doğu illerindeki görevlilerin maaşı 4.500 lirayı buluyor. Sözleşmeli erlere, ayrıca, operasyon başına ek ücret ödendiği gibi sözleşmeli askerin durumuna göre aile yardımı da yapılabiliyor. Evli olsalar bile akşam, mesaiden sonra, evlerine gidilmesine izin verilmeyen ancak evlilik hakkı tanınan sözleşmeli erlere; birinci derecede yakını ölürse 10 gün, eşinin doğum yapması sonucunda 10 gün, yangın; deprem ve su baskını gibi afetlerde bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bunlar yıllık izinden sayılmaz.
TSK Dayanışma Vakfı’na üye olan sözleşmeli erlerin ölümü hâlinde birinci dereceden yakınlarına sosyal ve ekonomik destek sağlanır.

Doğal afetlerde zarara uğramaları takdirde de maddi yardımda bulunulur.
Sigortası yapılan sözleşmeli erlerin 2. yılından sonra yeterli şartları sağlayan sözleşmeli erler, sözleşmeli onbaşı; sözleşmeli onbaşı olarak 2 yıl görev yaptıktan sonra ise çavuş olabilir.

Sözleşmeli Er adaylığını başarı ile tamamlayanlarla, 4 yıldan fazla olmamak kaydıyla en az 3 yıllık sözleşme yapılır. Sonraki sözleşmeler, 1 yıldan az 3 yıldan fazla olmamak şartıyla en fazla 29 yaşın bitirildiği yılın Aralık ayı sonuna kadar uzatılabilir.
Kendisine tabanca verilmeyen ve tabanca taşıma hakları olmayan kendisine yalnızca görev silahı verilen sözleşmeli erler, görevinin 7. Yılında ya da sonrasında ayrılanlardan olumlu nitelik belgesine sahip olanlar alakalı mevzuatlardaki koşulları tamamlamaları hâlinde kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının belirleyeceği kurallara göre atanır.

Sözleşmeli Er Sözleşme Şartları Nelerdir?

En az ilköğretim mezunu olup 20 yaşından gün alıp 26 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkekler başvuru yapabilir. Adaylar ön sözleşmeli olarak askerî eğitim sürecine girer. Ön
sözleşme ise eğitim sürecinin sonuna kadardır. Askerliğini er olarak tamamlamış ve terhisinden en fazla 3 yıl geçmiş olanlar. En az 3 yıl en fazla 4 yıllık yapılabilen sözleşmeler en az 1 yıl, en fazla 3 yıl yapılabilirken 30 yaşına gün alındığı yılın Aralık ayına kadar uzatılabilir. İsteyen de ön sözleşmesini tek taraflı fesh edip bir daha aynı pozisyona dönmemek şartıyla görevden ayrılabilir. Çalışmadığı günler için yatırılan ücret ayrılan sözleşmeli erlerden geri alınır.

Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden ne sebeple olursa olsun ilişiği daha önce kesilmemiş, ayrıca, Subay, astsubay, uzman jandarma, sözleşmeli er gibi askerî bir rütbeyle görev almamış olmak.
Kamu haklarından mahrum bırakılmayan ertelenmiş, aftan yararlanılmış, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ya da çeşitli yaptırımlara dönüşmüş olsa bile; milli güvenliğini tehlikeye düşürebilecek suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türkiye Cumhuriyeti devletini; kurumlarını ve milletine hakaret suçlarından mahkum olmamak. Ayrıca, taciz, hırsızlık, rüşvet, güveni kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamak. Firar, üste itaatsizlik, isyan gibi suçlarından
mahkûm edilmemek.

Askerlik görevini yaparken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak belirlenmemiş olmanın yanı sıra milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen oluşumlarla irtibatta bulunmamış olmak.
Öğrenimini kendi adına yapmamışsa herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı borcu bulunmamak adayların şartları.

Sözleşmeli er adayları sınavı fiziki yeterlilik testi (% 50) ve mülakattan (% 50) geçirilerek adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Fiziki yeterlilik testi ise şınav, mekik koşusu ve 1500 metrelik koşuyu kapsar. Elenen adaylar başarısız oldukları alanda bir kez not yükseltme sınavına girebilir. Mülakatta ise adayların öz güveni, davranış biçimleri, çok yönlü problem çözme yetisi gibi özellikleri tespit edilir.
En az 3 yıl görev yapan ve 29 yaşını geçmeyen kendi hataları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyenler ya da ayrılanlar şartları uyuyorsa uzman erbaşlığa veya muvazzaf astsubaylığa müracaat edebilirler. Uzman erbaşlığa ya da muvazzaf asysubaylığa geçenlerin sözleşmeleri ise iptal olur. Nitelik belgeleri, görev yerleri, çalışma süresi, eğitimi, takdir ve ceza durumlarına göre adaylara geçiş için öncelik verilir.

Sözleşmeli Er Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sözleşmeli er başvurusu açıldığında https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresindeki duyurular panelinden bildirilir. Adaylar, bağlantıdaki yönlendirmelerle e-Devlet üzerinden giriş yaparak çevrimiçi formu doldurarak sözleşmeli er başvurusu yapabilir. Kriterlere uygun bulunanlar ise tebligât ya da SMS aracılığıyla sınava çağrılır. Bu aşamaların duyurusu buradan yapılır.